Českomoravská odškodňovací kancelář

VÁŠ PARTNER PRO ZÍSKÁNÍ ODŠKODNĚNÍ

Odborníci na náhradu škody na zdraví

Českomoravská odškodňovací kancelář je česká společnost, která se zabývá výhradně náhradou škody na zdraví (odškodnění). Naším posláním je pomáhat poškozeným v těžkých životních situacích a poskytnout jim odborný servis při uplatňování nároků na náhradu škody či pojistné plnění.

U nás nenajdete "reálné" příběhy o tom, jak odškodnění v řádu miliónů bylo vyřízeno za týden, ale najdete u nás profesionální kvalifikovanou pomoc, která Vám zajistí maximální možné odškodnění bez starostí.

Naše odměna je založena na principu "no win, no fee", tedy neplatíte žádné zálohy a odměnu inkasujeme až z úspěšně vymožených částek. Konzultace jsou v rámci smluvního vztahu zdarma. Díky naší specializaci dokážeme poškozeným vymoci mnohonásobně vyšší odškodnění, než kdyby nárok uplatňovali sami nebo pomocí nespecializovaného právního zastoupení.

REVIZE - Pokud jste již odškodnění obdrželi a je tomu klidně i několik let nazpět, nevadí! Provedeme revizi již vyplaceného odškodnění, téměř ve 100 % případů dokážeme odškodnění i mnohonásobně navýšit...

Dopravní nehoda

Poškozený účastník dopravní nehody nemusí mít uzavřené jakékoliv své úrazové či životní pojištění, veškeré nároky se hradí z povinného ručení viníka dopravní nehody či garančního fondu ČKP, pokud viník není znám. Promlčecí lhůty k uplatnění nároků jsou různé, proto se na nás obrattě vždy, a to i když od dopravní nehody uplynulo několik let.

Pracovní úraz a nemoc z povolání

Odpovědnost za pracovní úraz či nemoc z povolání je tzv. objektivní, tedy nezkoumá se zavinění. Některé nároky na náhradu škody na zdraví při pracovním úrazu a nemoci z povolání se nepromlčují, proto neváhejte a kontaktujte nás i v případě, kdy od úrazu nebo nemoci uplynulo i desítky let.

 Pochybení lékaře

Tzv. medicínské právo je jedno z nesložitějších v oblasti celé náhrady škody na zdraví. Bez kvalitních znaleckých posudků od předních lékařských kapacit v daném medicínckém oboru se prakticky nelze obejít, nicméně samy posudky musí být správně právně intepretovány, aby byly vůbec použitelné, jinak ztrácí svůj význam.

 

Úraz na chodníku, ve škole a jiné

Úraz na chodníku při zanedbání zimní údržby nebo při špatném technickém stavu komunikace bývá hůře prokazatelný, proto je nutné vše ihned řádně zdokumentovat. Školní úraz je tzv. kvazipracovní úraz a škola za něj nese objektivní odpovědnost, tedy nezkoumá se zavinění.