Dopravní nehoda

NEMUSÍTE MÍT SVÉ POJIŠTĚNÍ

Poškozený účastník dopravní nehody nemusí mít uzavřené jakékoliv své úrazové či životní pojištění, veškeré nároky se hradí z povinného ručení viníka dopravní nehody či garančního fondu ČKP, pokud viník není znám. Promlčecí lhůty k uplatnění nároků jsou různé, proto se na nás obrattě vždy, a to i když od dopravní nehody uplynulo několik let.

Kdo může požadovat odškodnění dopravní nehody?

• řidič - poškozený (tzn. nebyl viníkem dopravní nehody)
• spolujezdci (z vozidla poškozeného i škůdce i pokud se jedná o příbuzné či přátele viníka )
• cyklisté
• chodci
• pozůstalí (zemřel jim při dopravní nehodě příbuzný či blízký člověk)
• zranění účastníci z autobusových, leteckých, železničních a vodních nehod
• účastníci nehod při provozu lanových drah, eskalátorů, výtahů, vleků a dalších provozů

Kdo se na nás může obrátit?

• každý, kdo odškodnění zatím neuplatnil
• každý, kdo již byl odškodněn, ale nebyl s výší spokojen
• každý, kterému záleží na rychlém vyřízení odškodnění
• každý, kdo chce získat maximální odškodnění