Pracovní úraz a nemoc z povolání

V PRÁCI TRÁVÍME VĚTŠINU ČASU

Za pracovní úraz se považuje úraz při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Plněním pracovních úkolů se rozumí výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru i z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty.

Nemoc z povolání je nemoc uvedená v seznamu nemocí z povolání, jestliže vznikla za podmínek tam uvedených.

Kdo může požadovat odškodnění?

• každý zaměstnanec či pracovník na dohodu, kterému byla uznána či má podezření na nemoc z povolání nebo utrpěl pracovní úraz

Kdo se na nás může obrátit?

• každý, kdo odškodnění zatím neuplatnil
• každý, kdo již byl odškodněn, ale nebyl s výší spokojen
• každý, kterému záleží na rychlém vyřízení odškodnění
• každý, kdo chce získat maximální odškodnění