Jiné úrazy

ODŠKODNĚNÍ I ZA JINÉ ÚRAZY

Úraz na chodníku při zanedbání zimní údržby nebo při špatném technickém stavu komunikace bývá hůře prokazatelný, proto je nutné vše ihned řádně zdokumentovat. Školní úraz je tzv. kvazipracovní úraz a škola za něj nese objektivní odpovědnost, tedy nezkoumá se zavinění.

Kdo může požadovat odškodnění?

• každý, komu byla způsobena škoda na zdraví v důsledku jiného úrazu (pád na chodníku, školní úraz, napadení, pokousání psem)

Kdo se na nás může obrátit?

• každý, kdo odškodnění zatím neuplatnil
• každý, kdo již byl odškodněn, ale nebyl s výší spokojen
• každý, kterému záleží na rychlém vyřízení odškodnění
• každý, kdo chce získat maximální odškodnění